Zaznacz stronę

SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W PRAKTYCE

STUDIA PODYPLOMOWE
KONTAKT

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

Przeznaczony jest dla osób chętnych wykorzystywać (lub planujących wykorzystywanie) w swojej pracy zawodowej metody GIS (Geographic Informaction Systems – Systemy Informacji Geograficznej), którzy ukończyli studia wyższe przynajmniej pierwszego stopnia.

INFORMACJE

PRZEDMIOTY
W trakcie kursu są przedmioty: WebGIS – mapa w internecie, Aplikacje GIS oraz Analizy geoinformacyjne.

CZAS TRWANIA
Zajęcia będą się odbywały w piątki popołudniu i w soboty (bez niedziel). Podzielone zostaną na 6 zjazdów (co drugi tydzień) po 10 godzin w okresie od października do grudnia 2018.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Kurs prowadzony będzie w grupach kilkunastoosobowych. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie praktycznych ćwiczeń przy komputerze. Na zajęciach uczestnicy kursu nauczą się wykorzystywać materiały, głównie mapy, dostępne w internecie aplikacje GIS a także wykonywać analizy geoinformacyjne.

FORMA ZALICZENIA
Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę każdego z trzech przedmiotów polegającym na wykonaniu na komputerze zleconego przez nauczyciela zadania. Uczestnik kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu z wykazem przedmiotów.

PROWADZĄCY
Kurs poprowadzą pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi US posiadający bogate doświadczenie w wykorzystywaniu metod GIS w pracy naukowej i dydaktycznej.

OPŁATA ZA KURS:

CENA ZA KURS TO ZALEDWIE 600 ZŁ, Z MOŻLIWOŚCIĄ PŁATNOŚCI W DWÓCH RATACH PO 300 ZŁ KAŻDA. WYSTAWIAMY RÓWNIEŻ FAKTURY NA ZAKŁAD PRACY. CENA OBEJMUJE 60 GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH (6 ZJAZDÓW PO 10 GODZIN).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
10-21 IX 2018
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
ul. Mickiewicza 16, pok. 309
70-383 Szczecin

dr Małgorzata Świątek
tel. +48 91 444 25 26

mgr Magdalena Klimczak

tel. +48 91 444 25 25